Пациентите с онкологични заболявания в България са се увеличили с 61% за последните 14 години