Политолог: Трусовете в парламента едва ли ще променят насоката на изборите