„Нов Отечествен фронт“ трябва да има ясна кауза, за да успее