Три риска за развиващите се пазари: Тръмп, Китай и Фед