Шеф кара служителките си да го целуват всяка сутрин