Пазарджишки търговец преетикирал стоки с отминала годност