Пустиняците от Мадагаскар крадат рикия! Падаш от смях