Предстои най-посетеният сблъсък в „нулевите“ сезони