„Еврейката” от Халеви - отново в Мюнхен след повече от осем десетилетия