Използват лъчелечение за най-тежките ракови заболявания