Hera.bg - "Очите му бяха най-хубавите и изразителни лисичи очи"