Япония – АЕЦ “Фукушима-1” – Разходите за ликвидиране последиците от аварията ще се утроят