След смъртта на Самуил, за български цар е провъзгласен Гаврил Радомир