1400 студенти от Русенския университет се включат в студентски практики