За втори път пада мазилка от тавана на Немската гимназия в Бургас