Над 10 години ще правят уникален атлас за човешкото тяло