ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в София област за периода 17 - 23 октомври 2016 г. - 3 част