До септември е предоставен статут на 852 чужденци, при 5500 за същия период на миналата година