7-годишно момче продавало лимонада, за да си купи собствено пони