Пловдив ще бъде европейското седалище на най-голямата организация в областта на танца между Европа и Азия