Левски без Галин Иванов и Мицански срещу „преименуваното акционерно дружество”