Mele PCG62: миникомпютър с пасивно охлаждане и Ubuntu 16.04