Продажбите на дребно в САЩ растат с най-рязък темп от три месеца