Убиец, разкрит след седем години, застана пред съда в Пловдив