Комета предизвикала климатично затопляне преди 55 млн. години