Европа финансирала обучението на 480 младежи у нас за наблюдение на околната среда