96-годишен регент беше назначен в Тайланд след смъртта на краля