90% от американските филми преди 1914 г. са унищожени