Стотици гимназисти се евакуираха на пожар от Езиковата