Кампания за събиране на едрогабаритни отпадъци организира общината