Италия предлага останки на потънал мигрантски кораб да бъдат изложени пред ЕС