Близо 600 млн. лв. по ОП РЧР са насочени към работодателите за обучение на персонала