Иван Иванов лобира в Европейския парламент В. Търново да поднови кандидатурата си за Европейска столица на културата