Мей създаде министерска комисия за управление на преговорите по Brexit