Колекцията „Фосили и минерали” показва музеят от понеделник