HP закрива към 4000 работни места през идните 3-4 години