Новоизбраният ректор на МУ-София смята властта си за легитимна