Контузия прекърши надеждите на Юлия Стаматова в Анталия