Япония и Израел са обидени на ЮНЕСКО по исторически и политически причини