Експерт: Квадратчето "Не подкрепям никого" създава само формален проблем