Ротаракт Пазарджик – Бесапара започва кампания за помощни средства