Община Бургас инсталира във фронт офиса си електронен увеличител за хората със зрителни увреждания