Солиден отскок на продажбите на дребно в САЩ през септември