ЕЦБ не може да си позволи отрицателните лихви в Европа