Няма да се спират асансьорите без разговорно устройство