Бившият областен на София спокоен - спорът се пренася в съда