70% от българите биха искали да плащат с мобилно устройство