Схемата за енергийна ефективност за големи предприятия тръгва до края на годината