Европейската комисия подготвя комплексни мерки за интернет сигурността