Ани Хоанг съсече гларуса Богданов, който се опита да си прави пиар на гърба на Люси Иларионов